12 HSA
Stearik Asit (Bütün Tipleri)
Oleik Asit
Kokoyağ Asidi
Akrilik Asit
Formik Asit
Fosforik Asit (Gıda / Teknik)
Lorik Asit
Okzalik Asit
Benzoik Asit
Sitrik Asit (Monohidrat-Anhidrat)
AKRİLATLAR ALKALİLER ALKOLLER AMİNLER Anyonik & Anfoterik Yüzey Aktif Maddeler ASİTLER ESTERLER & KETONLAR GLİKOLLER KLORLU SOLVENTLER Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler TUZLAR YAĞLAR DİĞER KİMYASALLAR