Amino Trimetilen Fosforik Asit (ATMP)
Sorbitol
Polietilen Wax (PE-WAX)
Melamin
Maleik Anhidrit
Kaprolaktam
Ftalik Anhidrit
Disiyandiamid
1-Hidroksietiliden-1, 1-Difosfonik Asit (HEDP)
AKRİLATLAR ALKALİLER ALKOLLER AMİNLER Anyonik & Anfoterik Yüzey Aktif Maddeler ASİTLER ESTERLER & KETONLAR GLİKOLLER KLORLU SOLVENTLER Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler TUZLAR YAĞLAR DİĞER KİMYASALLAR