Butil Diglikol
Butil Diglikol Asetat
Butil Glikol
Polietilen Glikol (PEG)(PEG 200-300-400-600-1000-1500-4000-6000-8000-12000-10000-18000-20000)
Monoetilen Glikol (MEG) (Fıçı-Dökme)
Monopropilen Glikol (MPG) (Farma-Teknik)
Dipropilen Glikol (DPG)
Dietilen Glikol (DEG) (Fıçılı - Dökme)
AKRİLATLAR ALKALİLER ALKOLLER AMİNLER Anyonik & Anfoterik Yüzey Aktif Maddeler ASİTLER ESTERLER & KETONLAR GLİKOLLER KLORLU SOLVENTLER Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler TUZLAR YAĞLAR DİĞER KİMYASALLAR